Voorbereiden
huiswerkopdracht

Over de huiswerkopdracht

Tijdens les 3 praat uw kind over verschillende stellingen in de klas. Uw kind heeft als huiswerk gekregen om deze stellingen ook met u te bespreken. Hierdoor weet u beter hoe uw kind over de verschillende onderwerpen denkt. En andersom ook.

Lees een stelling voor en vertel hoe u denkt dat uw kind met de stelling om zou gaan. Dit doet u door te beginnen met: “Ik denk dat jij..” Daarna is uw kind aan de beurt. Luister naar elkaar en vraag door.

Waarom voorbereiden op de huiswerkopdracht?

Om dit gesprek op een prettige manier te laten verlopen is het goed om u voor te bereiden. Hieronder kunt u lezen hoe u het gesprek met uw kind kunt voeren over roken, alcohol drinken en blowen.

Lees deze informatie door zodat u volgende week klaar bent voor de huiswerkopdracht.

Vinden pubers het belangrijk wat hun ouders denken?

Jazeker! En daarmee hebben ouders ook écht invloed op de keuzes van hun kind. Bovendien vinden pubers het prettig als er regels zijn. Dit helpt hen bij het verkennen van hun grenzen. Daarom is het goed om hierover een gesprek met uw kind te hebben en afspraken te maken. Hiermee maakt u het verschil. Óók op het gebied van roken, alcohol drinken, blowen en gamen.

Vinden pubers het belangrijk wat hun ouders denken?

Jazeker! En daarmee hebben ouders ook écht invloed op de keuzes van hun kind. Bovendien vinden pubers het prettig als er regels zijn. Dit helpt hen bij het verkennen van hun grenzen. Daarom is het goed om hierover een gesprek met uw kind te hebben en afspraken te maken. Hiermee maakt u het verschil. Óók op het gebied van roken, alcohol drinken, blowen en gamen.

Kent u alle risico’s en effecten?

Met voldoende kennis kunt u meepraten en weet u waar u het over heeft. Kijk hier voor de feiten op het gebied van roken, alcohol drinken en blowen:

Wat speelt er in de klas van uw kind?

Na de eerste les krijgt u een mail met een link naar de resultaten van de quiz in de klas.

Zijn andere ouders echt minder streng?

Kom erachter door met andere ouders over regels en afspraken te praten. Mogelijk kunt u hierin samen één lijn trekken.​​​​​​​​​​​​​​

Wist u dat… regels stellen echt helpt?​

Onderzoek laat zien dat kinderen dan op latere leeftijd starten met alcohol, tabak en drugs en ook minder snel veel gebruiken. Leg wel uit waarom en zorg dat uw kind zich eraan houdt.

STAP VOOR STAP VOORBEREIDEN

Stap 1: Voordat u in gesprek gaat

Kent u alle risico’s en effecten?

Met voldoende kennis kunt u meepraten en weet u waar u het over heeft. Kijk hier voor de feiten op het gebied van roken, alcohol drinken en blowen:

Jongeren onder de 18 zijn verstandig genoeg om zelf te bepalen of ze wel of niet drinken.

Stap 2: Kies een natuurlijk moment

Bespreek het op tijd

Doe dit voordat uw kind nieuwsgierig is en een sigaret, wiet of alcoholisch drankje uitprobeert. Of juist voordat er sprake is van te veel gamen. Rookt of drinkt uw kind al? Gamet uw kind erg veel? Ook dan is het belangrijk om het gesprek te voeren en (opnieuw) afspraken te maken.

Houd het ontspannen en neem de tijd

De beste gesprekken ontstaan op een ontspannen moment. Bijvoorbeeld samen in de auto of aan tafel.

Kijk naar uw kind

Is uw kind moe of zit het niet lekker in zijn vel? Dan is het mogelijk niet het juiste moment voor een gesprek. Zoek samen, op korte termijn, naar een beter moment.

Door het stellen van regels komt de goede band met mijn kind in gevaar.

Stap 3: Het gesprek

smoker1

Do's voor een goed gesprek:

  • Luister naar uw kind en neem hem of haar serieus.
  • Oordeel niet, sta open voor de mening van uw kind.
  • Laat zien dat u negatief tegenover (wiet) roken en drinken voor het 18e jaar staat. Dit geldt ook voor te veel gamen.
  • Stel duidelijke regels. Maak voor drinken bijvoorbeeld de regel: ‘geen alcohol tot 18 jaar’. Leg ook uit waarom deze regel er is.
  • Zorg dat uw kind genoeg weet of zoek samen naar informatie.

Hoe pakken andere ouders het aan?

Als je roken of alcohol verbiedt, wordt het juist extra aantrekkelijk.

Wat als het gesprek niet goed loopt?

  • Lijkt het alsof uw kind u niet wil aanhoren? Vergeet niet dat uw kind beter luistert dan u denkt. Uw redenen worden zeker meegenomen in de eigen keuze van uw kind. Geef dus niet te snel op.

  • Is uw kind eigenwijs? Het belangrijkste is dat u laat zien dat hij/zij altijd bij u terecht kan als er iets is.

  • Heeft uw kind toch een keer gedronken of gerookt? Misschien ben u in eerste instantie boos. Toch is dit niet het meest ideale moment om een gesprek te beginnen. Wanneer alles wat bekoeld is, kunt u achterhalen waarom uw kind dit heeft gedaan. Kijk samen hoe hij of zij dat voortaan anders kan doen. Ook bij te veel gamen kunt u samen kijken hoe het anders kan.

Stap 4: Hoe nu verder & wat kan ik zelf doen?

• Blijf betrokken

Toon interesse in de wereld van uw kind. Hiermee versterkt u de band en zal uw kind meer met u delen. Dit geldt voor alcohol, tabak en wiet, maar ook voor gamen:

• Geef het goede voorbeeld

Bij ouders die roken of drinken, is de kans helaas groter dat hun kind hier ook vroeg mee start.

• Wees strikt

Zo is het makkelijker om een regel vol te houden. Maak bijvoorbeeld geen uitzondering tijdens een feestje. Want zo kan een kind denken dat alcohol er standaard bij hoort.

• Houdt uw kind zich wel aan de afspraken?

 Spreek hem of haar erop aan als dit niet geval is en herken de signalen.

• Herken de signalen

Wees betrokken en alert.

• Blijf in gesprek

Uw kind is in ontwikkeling en behoeften veranderen. Wat hij/zij vorige week zei, hoeft nu niet meer aan de orde te zijn. Laat zien dat u roken, alcohol drinken, blowen en gamen belangrijke onderwerpen vindt en dat uw kind altijd bij u terecht kan.

Ouders die zelf drinken of roken, kunnen het niet verbieden voor hun kinderen.

Hoe pakken andere ouders het aan?

Iemand die thuis alcohol leert drinken, zal daarna echt niet beter met drank kunnen omgaan.

Vinden pubers het belangrijk wat hun ouders denken?

In de eerste les doet uw kind mee aan een quiz over alcohol, tabak en wiet. U krijgt bericht als deze is ingevuld en zo ziet u precies hoe de klas over deze
onderwerpen denkt.

Wist u dat… regels stellen echt helpt?

Onderzoek laat zien dat kinderen dan op latere leeftijd starten met alcohol, tabak en drugs en ook minder snel veel gebruiken. Leg wel uit waarom en zorg dat uw kind zich eraan houdt.

Jongeren onder de 18 zijn verstandig genoeg om zelf te bepalen of ze wel of niet drinken.

Group

Door het stellen van regels komt de goede band met mijn kind in gevaar.

smoker1
long

Als je roken of alcohol verbiedt, wordt het juist extra aantrekkelijk.

drugs

Iemand die thuis alcohol leert drinken, zal daarna echt niet beter met drank kunnen omgaan.

Hoe pakken andere ouders het aan?

Ouders die zelf drinken of roken, kunnen het niet verbieden voor hun kinderen.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

Jongeren onder de 18 zijn verstandig genoeg om zelf te bepalen of ze wel of niet drinken.

Niet waar

Hoe jonger kinderen weten wat wel en niet kan op alcoholgebied, hoe beter ze zijn voorbereid. Daarom is het goed om rook- en drinkgedrag vroeg te bespreken.

Door het stellen van regels komt de goede band met mijn kind in gevaar.

Niet waar

Je krijgt geen slechtere relatie als je regels stelt en laat weten hoe je er als ouder over denkt. Misschien kan je roken en drinken niet helemaal tegenhouden, maar je beperkt het wel. Ouders maken met hun kinderen over veel andere zaken ook afspraken. Denk bijvoorbeeld aan het tijdstip van thuiskomst, tv kijken/gamen, etc.

In een onderzoek gaven alle jongeren die meededen aan dat ze behoefte hebben aan regels en grenzen op het gebied van middelengebruik (Trimbos-instituut, 2017).

 

Als je roken of alcohol verbiedt, wordt het juist extra aantrekkelijk.

Niet waar

Dit is niet waar. Kinderen en pubers zijn gewend dat sommige dingen gewoon niet mogen. Het gaat erom dat je als ouder met je kind hierover in gesprek bent en blijft. Luister naar je kind, neem hem/haar serieus en leg vooral ook uit waarom bepaalde regels gelden.

Ouders die zelf drinken of roken, kunnen het niet verbieden voor hun kinderen.

niet waar

Regels en afspraken werken ook als je zelf rookt en drinkt. Een puber mag niet alles wat een volwassene mag. Het geven van een goed voorbeeld zou wel beter zijn.

Bijvoorbeeld stoppen met roken en uit het zicht drinken.

 

Iemand die thuis alcohol leert drinken, zal daarna echt niet beter met drank kunnen omgaan.

waar

 

Dit is waar. Het is beter om te stellen dat drinken onder de 18 een ‘no go’ is. Onderzoek laat zien dat jongeren die met hun ouders thuis mogen drinken meer drinken dan anderen die thuis niet mogen drinken. Ook is bij deze groep vaker misbruik van alcohol te zien.