Lesprogramma


Deze 4 lessen gaan over de risico’s van roken, alcohol drinken en blowen. Ook wordt er aandacht besteed aan de sociale norm onder jongeren.

Deze 4 lessen gaan over de risico’s van roken, alcohol drinken en blowen. Ook wordt er aandacht besteed aan de sociale norm onder jongeren.​

Hoe zien de lessen eruit?​

Les 1

De klas doet een quiz. Hierin komt de sociale norm naar voren. Bij de nabespreking behandelt de docent risico’s van roken, alcohol drinken en blowen. De resultaten van de quiz worden via een mail naar de ouders gestuurd. Dit gebeurt klassikaal en is dus volledig anoniem.

Les 2

De leerlingen gaan in groepjes aan de slag met de risico’s van roken, alcohol drinken en blowen. Per groepje wordt er gewerkt aan 1 onderwerp. Aan het einde van de les delen de leerlingen met elkaar wat zij geleerd hebben.

Les 3

In deze les wordt er gediscussieerd over verschillende ideeën rondom roken, alcohol drinken en blowen. Daarnaast wordt de klas voorbereid op de huiswerkopdracht: het gesprek tussen ouder en kind.

Les 4

In de laatste les maakt de klas een eindquiz. Hierin laat de leerling in de klas zien wat hij of zij in het lesprogramma Samen Fris geleerd heeft.

sigaret_doodskop
mond_met_sigaret
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!